NRK: Jeg ber til Gud om at noen skal bygge et sykehus her